Siste studier om ADHD hos barn

Ifølge en annen amerikansk regjeringsstudie har nesten 1 av 10 barn bestemt seg for å ha ADHD eller oppmerksomhetsunderskudds hyperaktivitetsforstyrrelse. Undersøkelsen benyttet data om nesten 12 000 barn hvert år. Spesialistene ved Institutt for helse og menneskelige tjenester hadde muligheten til å regne ut at det har vært en stigning på nesten 2% i forhold til tilgjengelig informasjon fra 10 år tidligere.

De grunnleggende problemene med ADHD hos barn er at de har problemer med å sitte og tenke og fokusere. På sjansen for at tilstanden blir ignorert, er det problemer med hverdagsplanen de vokser opp. Økningen i antall saker har vært overraskende for de aller fleste. Det har vært en uunngåelig analyse av at barna hadde blitt analysert for mye, og at forskjellige problemer har blitt merket med ADHD på grunn av sammenlignende indikasjoner. Det har vært bred adressering om reseptene sikkerhet og tilfeldige effekter som er godkjent for ADHD. Tilfeller er redegjort for der hjertesykdommer har skapt eller er knyttet til disse stoffene.

Ifølge hovedskaperen av anmeldelsen, uttalte Dr. Lara Akinbami at de nye funnene egentlig ikke representerte et større antall   kjop-sobril-online-i-norge   tilfeller av Attention Deficient Hyperactivity Syndrome. Hun er den kliniske tjenestemannen for Center for Disease Controls National Center for Health Statistics og bekrefter at om målingene avdekker utvidelse i antall eller bedre oppdagelse av problemet, oddsen for å finne støtte og hjelpesteg.

En del av de normale bivirkningene av et ADHD -barn er unnlatelse av å holde seg i ro eller holde seg til gitte retningslinjer, hyperaktivitet, ignorere autoritet, fortsetter og begår hensynsløse feil. Med hjelpeløs fiksering og fravær av konsentrasjon vil ungdommene generelt begynne å slakke i undersøkelser og hverdagsliv de vokser opp.

Først var det bare to alternativer for ADHD for barna deres Adderall og Ritalin i et par porsjoner. Dette slengte inn i virkelige tilfeldige effekter som søvnmangel, ondskap, vektreduksjon og det økte betydelig mer etter hvert som stoffet ble videreført. Uansett med mer leting og bedre beslutninger om ADHD -medisin, er det et utvalg av tilgjengelige doser. Dette hjelper med å endre medisinen i henhold til den unikke ungenes krav til størst fordel og ubetydelige tilfeldige effekter. Uansett er det avvik fra standard ADHD, og ​​en del av barna kan trenge fokuspunkt radikalt, men de er ikke hyperaktive.

Likevel er det ikke generelt at indiskresjon, hyperaktivitet og fravær av senter skyldes ADHD. Det er forskjellige grunner som har blitt ønsket velkommen på manifestasjoner som er sammenlignende. Psykiske problemer, plager og opprivende anledninger i livet som kopierer indikasjonene på oppmerksomhetsmangel hyperaktivitetsforstyrrelse. Så det er ideelt å rådføre eksperter i emosjonell velvære for å garantere at forskjellige potensielle resultater er utelukket.

Til tross for at det er forskjellige variabler, kan en del av disse kanskje:

Sosiale problemer:- Opposisjonell uforholdsmessig forvirring og direkte spørsmål har komparative indikasjoner

Læringsproblemer: Dette inkluderer komponering, lesing og språkproblemer og trenger motoriske evner

Plager og sykdommer: Tallrike plager og plager som nevrologiske disodere, skjoldbruskkjertelen, hvileproblemer og epilepsi etterligner ADHD -manifestasjoner.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *